Kreatin

Kreatin finns i många olika former. Några exempel är kreatinmalat, kreatincitrat och den vanligaste formen kreatinmmonohydrat. Alla sorterna är olika kemiska föreningar mellan den instabila positivt laddade kreatinmolekylen och någon negativt laddad molekyl för att göra kreatinet kemiskt stabilt på samma sätt som positivt laddade natriumjoner bildar en kemisk förening med negativt laddat klor för att göra kemiskt stabilt koksalt.

Vilken kreatinvariant ska man använda?

Alla varianter av kreatin har samma effekt, det är exakt samma kreatinmolekyl som frigörs i kroppen oavsett vilken bärarmolekyl det är bundet i. Teoretiskt sett är kreatinmonohydrat bäst då det innehåller störst andel kreatinjoner, runt 80% kreatinjoner och 20% vattenjoner (hydrat). En fördel man kan få av att använda några av de nya modernare sorterna kan vara att bärarmolekylerna i sig har en prestationshöjande effekt. Ett exempel är kreatinpyruvat, då pyruvat i sig har en prestationshöjande effekt (oberoende av kreatinet det är bundet till). Vårt råd är att använda vanligt hederligt kreatinmonohydrat då det innehåller störst andel kreatin och den klart billigaste varianten.

 

 

Robin